Ansøgning til have

Opsætning af hegn & skure

AAB afd. 55, har indført visse regler, som skal overholdes, når der opsætte hegn og redskabsskure i haverne. Haverne er en del af det lejede, og derfor skal haven også vedligeholdes. ( se husorden).

Inden du opsætter hegn eller skur i haven, skal du udfylde et ansøgningsskema, og aflevere det på ejendomskontoret, som så vil godkende din ansøgning, såfremt at reglerne er overholdt.

Hegnet skal opsættes mindre end 30 cm. fra hækken, og må ikke opsættes eller fastgøres på ejendommen. Evt. opsatte skur må ligeledes ikke stå nærmere end 30 cm. fra hæk og 1 meter fra ejendommen. Skuret skal være af træ og ikke overstige 6m2
Beplantning samt hegn må ikke overstige 1.80 meter.

Sidebar