Klageark

Standard klage for AAB afd. 55 Vejleåparken

Når ordensregler bliver overtrådt……
Der er ofte behov, for at lave nogle fællesregler, når mennesker lever og bor op ad hinanden.
I din boligafdeling er det beboerne selv, der fastsætter de fælles regler i et ordensreglement.
Alle der bor og færdes i afdelingen er forpligtiget til at følge reglerne, og det er beboernes ansvar at sikre, at deres børn og gæster kender og efterlever afdelingens ordensregler.

Fra tid til anden, opstår der naturligvis uenigheder i relation til ordensreglementet, men ofte skyldes det, at reglerne er uklarer eller uhensigtsmæssige, eller at reglerne ikke er kendt af alle. Hvis du mener, at jeres ordensreglement i boligafdelingen skal ændres eller præciseres, så kan du stille et forslag til medlemsmødet om ændringer af reglerne.

Hvis du oplever, at en eller flere beboere overtræder ordensreglementet, så kan du selvfølgelig i første omgang selv påtale problemet. Hvis det ikke hjælper, eller hvis du føler dig utryg ved situationen, så kan du indgive en klage. I denne sammenhæng skal du være opmærksom på en række forhold, som er beskrevet i det følgende.

Hvad skal man gøre, hvis man vil klage?
Klagen skal være skriftlig.
Anonyme og mundtlige klager kan ikke behandles.
Klagen skal afleveres til ejendomskontoret.
Flere personer kan godt klage sammen. Det vil styrke din sag, hvis du får en eller flere medunderskrivere på din klage.
Klages skal være præcis. Det skal fremgå helt klart af din klage, hvem du klager over, hvad vedkommende har gjort samt hvor og hvornår.
Du skal blive ved med at klage. Hvis din tidligere klage ikke har hjulpet, så skal du klage igen, og du må ikke vente for længe med at gøre det.

Den eller de personer du klager over, vil ikke få oplyst din identitet. Din anonymitet kan dog kun opretholdes indtil evt. behandling i boligklagenævnet eller boligretten, hvor du kan blive indkaldt som vidne.

Sidebar